September 19, 2006

തുരുമ്പ്

ബര്‍ ദുബൈയില്‍ നിന്നും ദേര ദുബൈയിലേക്ക് സാദാരണക്കാരെ 50 ഫില്സനു് (¢ 13 ) കടത്തുന്ന വഞ്ജി. Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

മനസിൽ തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക.

©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.