January 31, 2008

ഹരികുമാറിന്റെ ലേഖനത്തിനു് എന്റെ പ്രതിഷേധം


കലകൌമുദിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അക്ഷരജാലകം എന്ന പംക്തിയിലൂടെ മലയാളം ബ്ലോഗിനെ മൊത്തമായി ആക്ഷേപിച്ചരിക്കുകയാണു് എം. കേ. ഹരികുമാറിര്‍

ഈ ലേഖനത്തിനോടും, എം. കേ. ഹരികുമാര്‍ എന്ന ലേഖകനോടും എന്റെ പ്രതിഷേധം ഞാന്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

വീണ്ടും ഞാന്‍ അഭ്യര്ത്തിക്കുന്നു:

ബ്ലോഗിനേക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ധാരണകള്‍ തെറ്റാണു്. അച്ചടി മാദ്ധ്യമത്തില്‍ നിന്നും തികച്ചും വിത്യസ്തമായ ബ്ലോഗ് മാദ്ധ്യമം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കു.

January 20, 2008

Birds, Birds , and more Birds !കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തെ പക്ഷികളുടെ പോട്ടങ്ങള്‍ കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ ഇത്തിരി വലിയ പോട്ടം. (അല്പം നാറിയ ego boost ആണു്. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ)

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പൂര്ണ രൂപം കാണാന്‍ ധൈര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇവിടെ അമുക്കാം.Weekend Photo Trip - Ras al Khaimah - Fujeirah - Part 2


Natural Rock Garden Euphorbia larica


കല്‍ മരം - കല്ലില്‍ അലിഞ്ഞുച്ചേര്ന്ന വൃക്ഷം.


വന്ന വഴി


പജ്ജി മോള്‍

January 19, 2008

Weekend Photo Trip - Ras al Khaimah - Fujeirah - Part 1


ഈന്തപ്പന തോട്ടം - മദ്ഹ


പച്ചക്കറി തോട്ടം - റാസ് അല്‍ ഖൈമഃ

മല വെള്ളം,


വര്ണ്ണ സന്ധ്യ

January 16, 2008

ഷര്‍ജ്ജയില്‍ മഴഷര്‍ജ്ജയില്‍ മഴ

ഗതാതം പൂര്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. നഗരത്തിലെ പല റോഡുകളിലും വെള്ളം കെട്ടികിടക്കുകയാണു്.

ചിലയിടങ്ങളില്‍ കടകമ്പോളങ്ങള്‍ ഒഴിവായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഉത്തര എമറത്തുകളിലുള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായിട്ടാണു ഷാര്‍ജ്ജ 110 mm മഴ ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്ത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട Emirates Road (E311 ) ഹൈവെയ് വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം അടച്ചിട്ടു.
ബാക്കി പടങ്ങള്‍

January 12, 2008

എന്താണു് HDRI

കണ്ണുകളും കാമറയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിത്യാസം, കാമറയില്‍ ചിത്രം എടുത്തുകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പ്രാകാശക്രമീകരണം സാദ്ധ്യമല്ല. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം മസ്തിഷ്കത്തിലാണു് കാണപ്പെടുന്നത്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യത്തില്‍ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണിനുള്ളിലുള്ള Iris എന്ന അവയവം കണ്ണില്‍ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കും. മാത്രമല്ല കണ്ണുകള്‍ക്ക് computer screenനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ colour range കാണാന്‍ കഴിയും. ഇതു് ഒരിക്കലും ഒരു digital camera exposure വഴി കാണാന്‍ കഴിയില്ല.

കാമറ ചിത്രം എടുകുമ്പോള്‍ ചിത്രത്തിനാവശ്യമുള്ള പ്രകാശം ഒരേരു പ്രാവശ്യം മൊത്തമായി ക്രമീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കു.

HDRI (High Dynamic Range Imaging) എന്ന പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യത്തില്‍ പ്രകാശ വിത്യാസമുള്ള ഭാഗങ്ങളില്‍ മാത്രം നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താം.

ഒരു ദൃശ്യം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം tripod ഉപയോഗിച്ച് കാമറയില്‍ expose ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ആ ദൃശ്യത്തിന്റെ നിറങ്ങളും പ്രകാശ തീവ്രതയും കൂട്ടാന്‍ സഹായിക്കും.

ചിത്രം കൂടുതല്‍ കൃതൃമം ആവുകയും ചെയ്യും.

പല SLR കാമറയിലും exposure bracketing എന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതിനര്ത്ഥം ഒരു ദൃശ്യം മൂനു വിവിധ പ്രകാശ ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണു്. ചിത്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രാശ ക്രമീകരണത്തിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണു്. ഈ വിധത്തില്‍ മൂനു വിവിധ exposureകളുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കാവുന്നതാണ്‍.


ഇതില്‍ കാണുന്ന ചിത്രം ഈ വിധത്തില്‍ നിര്മിച്ചതാണു്. ഈ ദൃശ്യം മൂനു exposureല്‍ RAW formatല്‍ എടുത്ത ശേഷം Photoshop CS3 ഉപയോഗിച്ച് compose ചെയ്തതാണു്.

Exposure = 0

Exposure = -0.6

Exposure = +0.6

Final Composite

മഴ

January 11, 2008

മണല്കാട്ടില്‍ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച.

മണല്കാട്ടില്‍ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച.

അഞ്ജാതവും നിഗൂഢവുമായ മണല്കാട്ടിലെ സംഗേതത്തില്‍ ചില ബ്ലഗാക്കള്‍ ഒത്തുചേര്ന്നു. പല വിഷയങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്തു ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കി. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍.
ഈ ബ്ലഗാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണു് 180 കീ.മീ. ദൂരത്തുള്ള മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത മണല്ക്കാട്ടിലേക്ക് പോകാന് ഇടയായത്. ബ്ലഗാവിനു് സ്വരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കാന് കഴിയില്ല എന്നൊരു വൈകല്യമുണ്ട്.പറഞ്ഞു തീര്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ചില വിഷയങ്ങള്‍ പയറ്റി തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു്.ഇതിനുള്ളില് എവിടെയോ ഒരു Dingolapi thendikurupp എന്ന "പൂച്ചാണ്ടിയെ "കണ്ടല്ലോ


ഭക്ഷണങ്ങളിലെ വിഷാംശം പരിശോദിക്കുന്നതില് പ്രത്യേക പരിശീലനമുള്ള ഒരു ബ്ലഗാവാണു് അവര്‍ കൂടെക്കൂട്ടിയിരുന്നുവീണ്ടും വീണ്ടും ഭക്ഷണങ്ങള് പരിശോധിക്കുന്നു.


ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെ ഈ ബ്ലഗാവ് ഫലം ചൂണ്ടി ഭീഷണി പെടുത്തുകയുണ്ടായി.


ഈ ബ്ലഗാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, യോഗം പിരിയുന്നവരെ കവിതയിലൂടെ മാത്രം പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ആര്‍ക്കും ഒന്നും മനസിലായില്ല.


കവി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മരം അനങ്ങിയില്ല


ഒരു കവിത ജനിക്കുന്നു


കവിത ചൊല്ലി തീര്ന്നതും കവിയുടെ തലക്കിട്ട് ദില്ബന് ഒരു പെട പെടച്ചുവിചാരത്തിനിടയില്‍ഇദ്ദേഹം തന്റെ വിചാരങ്ങള് കൊണ്ടു മാത്രം തണുപ്പിനെ ചെറുക്കാനുള്ള യോഗാസനം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണുകള്ക്കും കാമറക്കും അദൃശ്യമായ വിവ്ധ "വിരല്" ആസനങ്ങള് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും കാണിച്ചുകൊടുത്തു.


കവി പാടി, "ഹാ വാഹനം, ഹാ വാഹനം, അധികതുംഗപദത്തില്‍ വാഹനം, വാഹനമൂലം ശിരഃപീഡനം , വാഹനമൂലം ശിരഃപീഡനം"

തലമണ്ടയില്‍ പിള്ളേര്‍ വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് കേറ്റുമെന്നും അത് കാരണം തലവേദന വരും എന്ന് പറഞ്ഞതാണു്. ആര്‍ക്കും ഒന്നും മനസിലായില്ല.

അപ്പോഴാണു ആ വാഹനം ബ്ലഗക്കന്മാരുടെ തലക്കുമീതെ വന്നത്. പിന്നെല്ലാം വളരെ പെട്ടന്നായിരുന്നു...
വാഹനം തലയില് വീഴുന്നത് അവസാനം കണ്ട ബ്ലഗാവ് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു.
©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.