November 28, 2010

I am speed.

 

July 19, 2010

Google Glass

ശോ !!!
എല്ലാ മേഖലയും പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ടു് Google ഇപ്പോൾ അബു ദബിയിയിൽ ഒരു ചെറിയ glass fixing കമ്പനിയും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ പാവം ബങ്കാളികളും, പാകിസ്ഥാനികളും എന്തു ചെയ്യും.

June 28, 2010

Sunbathing

The 10 rupee Model


ഇതു് മുത്തുസാമി

മുന്നാർ platnationൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു തലക്ക് ക്ഷതം ഏറ്റ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ.
©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.