July 31, 2007

ചികയുന്ന സുന്ദരന്‍.

ദുബൈ ഭരണാധികാരിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും, സര്വോപരി പക്ഷിമൃഗാതികളുടെ സംരക്ഷകനുമായ ഷേഖ് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വകാര്യ വസതിയായ സബീല്‍ പാലസിലെ അന്തേവാസികളാണു് ഇവര്‍. പരിസരത്തുള്ള റോടുകളില്‍ എന്നും വൈകുന്നേരം സുന്ദരന്മാരും, സൌന്ദര്യം അല്പം കുറഞ്ഞ സുന്ദരികളും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും കൂട്ടി ചികയാന്‍ ഇറങ്ങും.

ഇവിടെ പിന്നെ മൈലെണ്ണ കാച്ചല്‍ പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ കിളിസംഖ്യ കാര്യമായി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 100 ആണെഗ്കിലും. 200 കവിഞിട്ടുണ്ഡാവും.

ട്രിപ്പിള്‍ വാര്‍ട്ട് സീ ഡെവിള്‍ എന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ ആണിന്റെ ഗതി ഒഴിച്ചാല്‍ പൊതുവെ പക്ഷിമൃഗാതികളില്‍ ആണിനാണു സൌന്ദര്യം. (Cryptopsaras couesii) ഈ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ആണു് മത്സ്യം പെണ്ണിന്റെ ജനനേന്ത്ര്യത്തില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ശുഷ്കിച്ച് വെറും ബീജം ഉത്പാതിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണു്. രക്തവും പോഷകങ്ങളും ഇവന്‍ പെണ്ണില്‍ നിന്നും "ഊറ്റല്‍"സ് ചെയ്യും.


പക്ഷികളില്‍ sexual dimorphismത്തിന്റെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണു് മായില്‍ (Pavo cristatus). എന്തായാലും മനുഷ്യ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാര്‍.


നമുക്ക് ഇതുപോലെ നീണ്ട പീലിയും വാലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില്‍ റോഡ് കടക്കുന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കാനേ വയ്യ!


സന്ദാനങ്ങള്‍ പോരാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, ദാണ്ടെ ഒരുത്തന്‍ ഒരുത്തിയേ പീലി വിടര്‍ത്തി വളക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.
"ഹോ! എനിക്കിത്രയും സൌന്ദര്യം എന്തിനു തന്നു"
അതെ കൂട്ടുകാരെ! ഇവനും എന്നേപ്പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും.

July 29, 2007

മേഘപ്രഭ

Posted by Picasa

പറിങ്കി മാങ്ങ.പറിങ്കി മാങ്ങ.
പറിങ്കി = ഫെറുങ്കി = Foreign
Portugeseകാര്‍ കേരളത്തിനു് സമ്മാനിച്ച അനെകം സസ്സ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫലം. (Anacardium occidentale).

Velocity

July 13, 2007

കറക്കം


ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കാമറയും

ഹ്യൂമിഡിറ്റി (മലയാളത്തില്‍ ജലബാഷ്പം എന്ന് പറയാം എന്നു് തോന്നുന്നു) എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങള്‍.

ഇമറാത്തില്‍ ഊഷ്മള കാലത്തില്‍ (ഏപ്രില്‍ - മാര്‍ച്ച്) ജലബാഷ്പം വളരേയധികം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. താപനില കൂടിയ അവസ്ഥയില്‍ വാഹനത്തില്‍ ശീതീകരണി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ കാമറയും മറ്റു ചിത്രീകരണ ഉപകരണങ്ങളും വാഹനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം അതില്‍ സംഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഈ അവസ്ഥയില്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലെ Fungiiയും മറ്റു സൂഷ്മ പ്രാണികളും കാമറയുടെയും ലെന്സിന്റേയും ഉള്ളില്‍ കടക്കാനും വേരുറപ്പിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ചില sealed lensesകളില്‍ ഈ പ്രശ്നം വളരെ വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമെ സംഭവിക്കു. എങ്കിലും ഇതു സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ലെന്സിനെ ഒരുവിധത്തിലും പഴയരൂപത്തിലേക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

വില കൂടിയ lensഉകള്‍ ഈ പ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍:

1) കാമറയും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും (ലെന്സ്, Filter, body) എപ്പോഴും നല്ലതുപോലെ താപകവചനം ചെയ്ത ഒരു സഞ്ജിയില്‍ സൂക്ഷിക്കുക. പല അളവുകളില്‍ വരുന്ന സഞ്ജികള്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണു്. സഞ്ജിയില്‍ ലെന്സുകള്‍ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അറകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

2) കാമറ സഞ്ജിയില്‍ ആണെങ്കില്‍ പോലും ശീതികരണി പ്രവര്‍തിക്കുന്ന വാഹനത്തില്‍നിന്നും കാമറ പുറത്തെടുകരുത്. വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം സഞ്ജി പുറത്തിറക്കുക. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാമറ പുറത്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ കാമറയിലും ലെന്സിലും ജലാംശം സംഗ്രഹിക്കപ്പെടില.

3) കാമറസഞ്ജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാല്‍ വിമാന യാത്രയിലും ഉപകരണങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.


ചില കാമറാസഞ്ജി നിര്‍മാദാക്കള്‍ http://www.tamrac.com/ , http://www.lowepro.com/

July 12, 2007

താപാല്‍ മുദ്രയും ഒരു നോട്ടും


എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് തന്ന് കുറേ unsealed postage stamps. പിന്നെ ഒരു പുതിയ (നാറാത്ത !!) ഒറ്റരൂപ നോട്ടും

ഈ ചേട്ടന്‍ ഇത്തി "പെശകാണു്" കേട്ട !!

Posted by Picasa


ഇതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ:
വണ്ടി ഇവിട ഇടല്ലും. ക്യട്ടില്ലങ്കി, ഞ്യങ് പ്വാലിസിനെ വിളിക്കും. വ തന്ന്

July 10, 2007

ഭാസ്കരന്റെ മുഖക്കുരു.


ചിത്രത്തില്‍ മുകളില്‍ ഇടതു വശത്തു കാണുന്നത് കാമറടെ sensor dust അല്ല. സത്യം.
സൂര്യനില്‍ താപം കുറയുന്ന അവസ്ഥയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകളാണു് sunspots.

എല്ലാ 11 വര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണു് ഇത്. ഈ ഇടങ്ങളില്‍ രൂക്ഷമായ ജ്വാല പ്രഭാവങ്ങളും കാന്ത ശക്തിയും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

ചിത്രം Sharjah Al Khan beach-ല്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എടുത്ത ചിത്രം. Sunspots-നു് മലയാള പദം സൌരകളങ്കങ്ങള്‍ എന്നാണു്. ഈ Sunspot-നു nasa കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കം 0963. ഇതു് അവര്‍ എടുത്ത ചിത്രം ഇവിടെ
©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.