February 15, 2011

ഒരു കൂടി കാഴ്ച.

അജ്മാൻ കടല്പുറത്തായിരുന്നു അവർ ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയതു്. മുട്ടി എന്നു പറയുമ്പോൾ ഈ അടുത്തെങ്ങും പിരിയാത്തവിധം കൂട്ടിമുട്ടി. അതിഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റു് വീശുന്ന ആ ഫെബ്രുവരി 13ആം തീയതി ആയിരുന്നു ആ കൂടി കാഴ്ച്ച. കൂടി കാഴ്ചയുടെ ആഖാദത്തിൽ ഇരുവരും ഇപ്പോഴും അജ്മാനിൽ അവശനിലയിൽ കിടപ്പുണ്ടു്. ഇവരെ കാണാനും അവരുടെ ഗതികേട് ക്രൂരമായി മൊഫൈൽ ഫോണിൽ പകർത്താനും നൂറുകണക്കിനു ജനം അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു.

ഇവരെ കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് അജ്മാൻ കടാപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം.
 

 
©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.