December 08, 2006

മല്ബാറി സിനിമയിലൂടെ ഒരു National Geographic Photographerനെ പരിചയപെടാംപനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നും കാണാനില്ലാതിരുന്നപ്പോള്‍ കണ്ടുപോയി.
"അപരിചിതന്‍" എന്ന ഒരു ചള്‌ക്ക് പടം കണ്ട ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറീല്ല. Psycho, Vertigo, Birds എന്നി Alfred Hitchcock സിനിമകളുടെ സങ്കീത സംവിദായകനായ Bernard Hermannന്റെ സൌണ്ട് ട്രാക്ക് വാങ്ങി, തിരിക്കി കയറ്റിയ മ്യൂസിക്കാണു് ഇതിലുള്ളത്. Suresh Peter ഇതില്‍ എന്താണു് ചെയ്യതതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.

മമൂട്ടിയുടെ അഭിനയം സഹിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത് ഒന്നാണു്.

വീജ ബോര്‍ഡിനെ "ഓജൊ ബോര്‍ഡ്" എന്നാണു് ഈ സിനിമയില്‍ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. "മല്ബാറീസ്സ്" അല്ലെ സാരമില്ല.

മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇം‌ഗ്ലീഷിനെ പറ്റി പറയണ്ടലോ. "Natasha get my equipments ready" Equipment എന്ന വാക്കിനു് plural equipment തന്നെയാണു്. script എഴുതിയവനെ പഴി പറയണോ? പറയാം. എങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്നവന്‍ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെ?

വല്ല തൊലിപ്പ് മലയാളം വാരികക്ക് പടമെടുക്കുന്ന് ഒണക്ക ഫൊട്ടോഗ്രാഫര്‍ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഇതൊന്നും എഴുതുകില്ലായിരുന്നു. പതിനഞ്ജു വര്ഷം തുടര്‍ച്ചയായി ഈ (National Geographic Magazine) സാധനം കാശുകോടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരുത്തനും മിണ്ടാതിരിക്കില്ല.

wild life ഫൊട്ടോഗ്രഫി എന്താണെന്നോ, അതിനുള്ള് സാമഗ്രികള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ ഒന്നും പഠിക്കാതെ വെറുതെ National Geographic Photographer എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാവരും ഒന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കില്ല.

ആ ശ്രേഷ്ടമായ ബഹുമതി ഈ സിനിമയില്‍ വലിച്ച് കീറി കൊളമാക്കി. എന്റെ അറിവില്‍ National Geographic Photographers അരും തന്നെ 1997നു ശേഷം Film കാമറകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അറിവില്ല.


ഇതില്‍ canon L series ലെന്സുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടില്ല. Bird photography ചെയ്യുന്ന kit അല്ല Tiger, wild cats മുതലായ വന്യമൃഗങ്ങളെ എടുക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും Tigerനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ camoflaged tentsഉം remote shutter release set upഉം ആണു് ഉപയോഗിക്കുക. കടുവയെ മരത്തിന്റെ മറവില്‍ ചാരി നിന്നു പടം എടുക്കാമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് അവശ്യമില്ലാത്ത് ഒരു Risk ആണു. National Geographic Photographerമാര്‍ എടുക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത് Risk.
ഒരിടത്ത് മമ്മൂട്ടി Zenit 12ന്റെ Photosniper mount ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാം. ഇത് വളരെ ഭാരം കൂടിയ കമറയണു് NGM photographers ആരും Assignment കളില്‍ ഇതു ഉപയോഗിച്ചതായി അറിവില്ല. അതിനു് സാധ്യതയും ഇല്ല.

ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ സാമാന്യം ഭേതപെട്ട cinematographer എന്നറിയപെടുന്ന സന്തോഷ് ശിവന്‍ ഇതു സംവിതായകനോടു് ഒന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരുന്നു.

ഒരു Telefoto lense എങ്ങനെ കൈയില്‍ പിടിക്കണം എന്നു കൂടി നടന്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് ആരും പറഞ്ഞ് കോടുത്തില്ല എന്നതാണ ഖേദകരം.
ഇതില്‍ 25 ദിര്ഹത്തിനു കിട്ടുന്ന ഒരു ഉണക്ക Tripod ആണു NGM Wild life photographer ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ട് കരച്ചില്‍ വന്നു.

Photographer മാരെയും, Psychiartistsനേയും, കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളേയും എല്ലാം നല്ല ഭേഷായിട്ട് അപമാനിക്കുന്നുണ്ട്. മൂനു് നാലു മാസത്തിനു ഒടുവില്‍ കണ്ട മല്ബാറി സിനിമ അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. നിങ്ങളാരും കാണാന്‍ മറക്കണ്ട.


ഇനി NGM Photographersന്റെ ഒരു പട്ടിക കാണു.


നമ്മള്‍ ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ വിഢിത്വം വിളമ്പാന്‍ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായി ആണു ഇന്ന് സിനിമ മാറിയിരിക്കുന്നതു്. വസ്തുനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും മലയാളം സിനിമ പരാചയപെടുന്നത് Research എന്നാ ആ കര്തവ്യത്തിലാണു്.

ഒരു National Geographic Photographerനെയും ആ മഹനീയമായ സ്ഥാപനത്തെയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള നല്ല അവസരം ഈ സിനിമയിലൂടെ ഹത്ത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

മനസിൽ തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക.

©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.