April 06, 2010

എന്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരം, part V

വർക്കല പാപനാശം കടൽ തീരം വൃത്തിയാക്കാൻ സർക്കാർ ജോലിക്കാർ ഉണ്ടായിട്ടും കുപ്പ കുന്നുകൂടുന്നതിൽ കുറവൊന്നുമില്ല.

;


No comments:

Post a Comment

മനസിൽ തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക.

©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.